Het ASTRID netwerk

ASTRID logo versie 2

Wat is ASTRID?

ASTRID staat voor All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings. Het is een gespecialiseerde operator die zorgt voor eenheid en efficiëntie in communicatie, met als doel de veiligheid van de belgische inwoner te verzekeren.

Van bij de opstart vervangt ASTRID de vele kleine analoge netwerkjes en verzameld ze onder één netwerk. Op deze manier kunnen alle disciplines (politie, brandweer, etc,) feilloos en ten allen tijde met elkaar communiceren.

Wie mag gebruik maken van het ASTRID-netwerk?

De gebruikers van het ASTRID-netwerk zijn opgesplitst in 2 categorieën. De eerste categorie zijn de openbare hulp- en veiligheidsdiensten. Dit zijn onder meer politiediensten, brandweerdiensten, douane, etc. Categorie 2 zijn de organisaties die diensten verstrekken op het vlak van hulpverlening en veiligheid, of bij de uitoefening van hun taak geconfronteerd worden met problemen van openbare veiligheid. Het Rode Kruis, ziekenhuizen en openbare vervoersmaatschappijen (De Lijn) zijn enkele organisaties die zich bevinden in de 2e categorie. Wanneer moet je als bouwheer een ASTRID systeem plaatsen?

Architectuur van het ASTRID radio netwerk

Afbeelding 1 geeft een schematische weergave van het ASTRID-netwerk. Over het hele land zijn 512 basisstations, beter bekend als “zendmasten”, verspreid. Oproepen over het ASTRID-netwerk worden door het dichtstbijzijnde basisstation opgevangen en doorgestuurd naar de ontvanger.

Vooraleer de eindontvanger de boodschap ontvangt, zal het signaal eerst worden verwerkt in de provinciale schakelaar. Ze verwerken het signaal en zorgen ervoor dat de juiste mensen de oproep ontvangen. De provinciale schakelaars zijn onderling met elkaar verbonden. Deze verbondenheid noemen we de interprovinciale backbone. Het is dankzij deze backbone dat er een efficiënte communicatie tussen alle hulpdiensten in België kan plaatsvinden.

Schematische voorstelling van het ASTRID netwerk

TETRA

TETRA staat voor TErrestrial Trunked RAdio. Dit is een Europese norm die wereldwijd wordt gehandhaafd. Ook het ASTRID-netwerk is gebaseerd op de TETRA principes en werkt op de voorgeschreven frequentieband 380-400 Mhz. Deze frequentieband is in Europa speciaal voorbehouden voor hulp en veiligheidsdiensten.

De TETRA normais tot leven gebracht door het Europese instituut voor Telecommunicatie Normen en ondersteund door de europese commissie. De norm voldoet ruimschoots aan alle noden van de professionelen, en is daardoor ook de reden dat ze op de dag van vandaag wereldwijd als norm wordt beschouwd.

  • Waarom is Tetra de norm?
  • Oproepen in minder dan een halve seconde
  • Zowel één-op-één- als groepsgesprekken
  • Authenticatie en encryptie van het spraak- en dataverkeer
  • Betere geluidskwaliteit omwille van het digitale karakter en het filteren van achtergrondgeluiden
  • Open norm: Meerdere fabrikanten, dus keuzevrijheid van de gebruiker.
  • Beschikbaarheid van het netwerk

Onderstaande kaart toont aan wat de dekkingsgraad is van het ASTRID netwerk. Afhankelijk van de zone waarin het bedrijfsgebouw of pand is gelegen, voldoet het buitensignaal al dan niet aan de ASTRID-voorwaarden. De blauwe en gele zones hebben weinig tot geen indoor ASTRID bereik en zal er wellicht een ASTRID versterkingssysteem noodzakelijk zijn.

Let op, het is niet omdat je gelegen bent in een rode zone dat je automatisch geen ASTRID versterkingssysteem nodig hebt. De huidige bouwmethodes waarbij veel staal en beton wordt gebruikt , houden veel GSM- en radiosignalen, inclusief ASTRID, tegen. Aan de hand van onze Site Survey meten we de kwaliteit van de indoor dekking.Indien deze onvoldoende is, zal een ASTRID versterkingssysteem nodig zijn.

Schematische voorstelling van de ASTRID dekking in België
Xavier Bracke

Xavier Bracke

Xavier is de stuwmotor achter Mercuron. Als CEO en mede-oprichter brengt hij nieuwe communicatietechnieken naar alle gebouwen.

Heb je een ASTRID uitdaging?

Gerelateerde artikels